Privacy

Privacyverklaring

De Bron Groep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Waarom wij persoonsgegevens nodig hebben
Wij verwerken persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

  • Verzenden van documenten naar aanleiding van uw aanvraag of opdracht.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Wat doen wij niet
Onze website maakt geen gebruik van Google Analytics en plaatst geen cookies. Evenmin staan hierop buttons om webpagina’s te kunnen liken of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Uw IP-adres en internetbrowser worden niet vastgelegd via de website, maar bijgehouden in logbestanden op onze server. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en worden na 1 maand automatisch verwijderd. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van verkregen persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Dit kunnen wij echter niet controleren. Heeft u de indruk dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem contact met ons op (info@bron-groep.nl) dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is beveiligd, waardoor al uw informatie gecodeerd verstuurd wordt naar onze server. Ook wordt nagegaan of de gebruiker daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn om eventuele hackers buiten te sluiten. Heeft u toch de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bron-groep.nl.

Delen van persoonsgegevens met anderen
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u een verzoek sturen naar info@bron-groep.nl. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om een legitimatie. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Bron Soest

Lakken & Lamineren

Oostergracht 14 – 16
3763 LZ Soest
tel. +31 (0)35 – 601 65 51
soest@bron-groep.nl

Romeyn Uithoorn

Foliedruk & Pregen

Nijverheidsweg 8
1422 DP Uithoorn
+31 (0)297 – 540 880
romeyn@bron-groep.nl