De Bron Groep is zich bewust van zijn positie in de samenleving en wil graag op diverse manieren bijdragen aan een beter werk- en leefklimaat.

Milieu
De Bron Groep hecht veel waarde aan een schoon en veilig leefmilieu. Daarom besteden we al jarenlang veel aandacht aan veilige productiemethoden, milieuvriendelijke grondstoffen en energiezuinige machines. Chemisch afval behoort in ons bedrijf tot het verleden. Onze productie is emissie-vrij; Er komen alleen nog waterdamp en koellucht vrij. In samenwerking met recyclingbedrijven zetten we veredelde papierresten om in gerecycled papier. Ook ons overige bedrijfsafval wordt grotendeels gerecycled. Onze pallets circuleren in retourgebruik.

Elk jaar doen we verslag van onze activiteiten op het gebied van milieu in een milieujaarverslag. Lees hier ons milieujaarverslag over 2019.

Goede doelen
Onze bijdrage aan een beter werk- en leefklimaat blijkt verder aan onze steun aan het Koningin Wilhelminafonds. Als Zakenvriend van het KWF draagt de Bron Groep onder andere bij aan het onderzoek naar en de bestrijding van huidkanker.

business_friend