Ons milieujaarverslag 2016 is gereed.

Bron Drukwerkveredeling kent een lange historie van aandacht voor het milieu. Onze productie is emissievrij; er komt alleen waterdamp en koellucht vrij. Chemisch afval behoort (bijna) tot het verleden. Vrijwel al ons afval wordt gescheiden aangeboden voor recycling en hergebruik. Door een kleinere CO2 voetafdruk willen wij bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

Wij willen open communiceren over onze ambities en prestaties. Het publiceren van een milieujaarverslag past hier bij. Het is een kwestie van verantwoording willen afleggen over onze milieu-impact en CO2 voetafdruk.

Bron drukwerkveredeling is sinds 2008 ISO 14001 gecertificeerd. Dus… jaarlijkse toetsing door externe, onafhankelijke auditoren. Ons inziens biedt dit voldoende waarborg voor de objectiviteit en juistheid van de gepubliceerde informatie.

U kunt het milieujaarverslag hier downloaden.

Foto: Tatjana CH/Freeimages.com